היקפים ותוצאות

141

פעילות ברשויות

45,000

בוגרים

120,000

הגעה לישראלים

8,000

חניכים

  בוגרי אחריי!

  כלל האוכלוסיה

לומדים באקדמיה

48%

46%

תעסוקה

80%

65%

מתגייסים   לצה"ל

96%

82%

 הנהגת 

yaya
אלוף במיל' יורם (ייה) יאיר
יו"ר הועד המנהל
Rakefet-Rosak-Aminach_he
מנכ"לית בנק לאומי רקפת רוסק עמינח
יו"ר אגודת הידידים
„· χÂËÓÔ *** Local Caption *** Á˙Ô Ù¯Ò È˘¯‡Ï, Ó·ÎÈ¯È ˙Ú˘ÈÈÈ È˘¯‡Ï
דב לאוטמן ז"ל תעשיין פעיל חברתי
מייסד אחריי!
4
הגב' רעיה שטראוס בן דרור
יזמית חברתית ואשת עסקים
5
עופר אוגש
מדריך הקבוצה הראשונה וחבר הועד המנהל
strugo
אמיר סטרוגו
מנכ"ל

אלוף (מיל') טל רוסו, טלי ליפקין-שחק, יעל נאמן, ג'רי גרשון, שלמה טיסר, אריק שוע, מאיר שני, נתן חץ, רמי ויעל ליפמן, רז פרויליך

אוכלוסיות

ישראלים יוצאי אתיופיה

צעירים

נוער חרדי נושר

נוער יהודי מהתפוצות

העצמה נשית

חיילים

דוברי ערבית

פנימיות, כפרי נוער ומעונות חסות

מי אנחנו?

"אחריי!" הנה עמותה חינוכית חברתית. אחריי פועלת במטרה להצמיח מנהיגות צעירה ולעודד מעורבות חברתית בקרב בני נוער וצעירים הנמצאים בצומת הדרכים האחרון בו ניתן להשפיע על עתידם באמצעות חינוך. באמצעות תכניות חינוכיות המחברות לאבני דרך בחברה הישראלית נוטעת העמותה בחניכיה תחושת הצלחה ומסוגלות ומעודדת אותם להשתלב כאזרחים תורמים בחברה הישראלית. לחזון ולמטרות שלנו לחץ כאן

שותפים לדרך

רחוב אביטל 7 ,תל אביב-יפו, ישראל

מטה "אחריי!" 03-6393959